Arbejdsmetode

Search & Selection

Interview & tests

Præsentation & fremstilling

Evaluering

Afslutning

Opfølgning

 

 

Evaluering

Ankjær Search & Select evaluerer kandidaterne sammen med kunden og indhenter referencer efter behov.