Arbejdsmetode

Search & Selection

Interview & tests

Præsentation & fremstilling

Evaluering

Afslutning

Opfølgning

 

 

Præsentation og fremstilling

Når Ankjær Search & Select har fundet en egnet kandidat, arrangerer vi en præsentation af personen til virksomheden. Vi aftaler dato og tidspunkt for interview, som finder sted hos virksomheden eller hos os.
Vi opretholder en tæt dialog med kandidaten efter mødet og indkalder eventuelt de bedst egnede kandidater til en ny runde interview, hvis det er nødvendigt.