Arbejdsmetode

Search & Selection

Interview & tests

Præsentation & fremstilling

Evaluering

Afslutning

Opfølgning

 

 

Search & Selection

Ankjær Search & Select anvender oftest både Search (headhunting) og Selection (annoncering) i løsningen af rekrutteringsopgaver. Ofte er den bedst egnede kandidat ikke jobsøgende. Derfor benytter vi os i vid udstrækning af netværkssøgning både i Danmark og internationalt samt af direkte kontakt med potentielle kandidater fra vores CV-bank.