Arbejdsmetode

Search & Selection

Interview & tests

Præsentation & fremstilling

Evaluering

Afslutning

Opfølgning

 

 

Interview & tests

Ankjær Search & Select gennemfører personligt interview og eventuel test - herunder også tilbagemelding til kandidaten. Hvis kandidaten vurderes egnet og ønsker at gå videre i processen, udarbejder vi en kort præsentation på baggrund af interview og test. Som virksomhed vil I modtage et resumé af testen sammen med kandidatbeskrivelsen og tilhørende CV.